Internet of Things i Monitoring stanja konstrukcije

Monitoring stanja konstrukcije je proces koji ima za cilj dobijanje upotrebljivih, pravovremenih i tačnih informacija koje se tiču stanja i performansi konstrukcije korišćenjem senzora za kratkoročni ili dugotrajni monitoring.

Distributer i partner

VMS Beograd postao je distributer i partner u Srbiji, Makedoniji i Crnoj Gori kompanija Smartec i Roctest, lidera u instrumentaciji i monitoringu stanja konstrukcija (MSK).

Mnogi infrastrukturni objekti, kao što su mostovi i tuneli u Srbiji, regionu i svetu, izgrađeni su pre mnogo decenija, pa je zbog sigurnosti i bezbednosti neophodno da se održavaju na pravilan način i da se njihovo stanje i kvalitet kontinuirano prate i kontrolišu.

MSK rešenja mogu na kontrolisan način, uz male investicije, značajno povećati životni vek infrastrukturnih objekata. Rešenja mogu na jednostavan i siguran način pružiti uvid u stanje konstrukcije u realnom vremenu i poslati alarm upozorenja da se pojavio neki problem ili da je započela degradacija konstrukcije. Sve ovo predstavlja uštedu troškova i obezbeđuje način za odgovarajuće održavanje infrastrukture kao i mogućnost produženja njenog životnog veka, odlažući na taj način velike investicije u rekonstrukciju postojeće ili izgradnju nove infrastrukture.


Projekti i primena: Senzori za monitoringu stanja konstrukcija za mostove, tunele, brane, zgrade

Internet Stvari (Internet of Things) u građevinskoj industriji-Monitoring gradilišta

– Upravljanje flotom građevinskih vozila i opreme

– Monitoring stanja konstrukcije

– Sistem upravljanja zgradama (BMS)

– Energetska efikasnost u zgradarstvu

– Bezbednost i zdravlje na gradilištu/ u infrastrukturi

– Preventivno održavanje

– Naši IoT partneri

Zašto koristiti Monitoring stanja konstrukcije

– Poboljšanje bezbednosti

kratkoročna ili dugoročna merenja, testovi opterećenja ili kontinualna procena obezbeđuju konstruktivnu stabilnost mostova, tunela, vodovodnih cevi ili zgrada

– Optimizacija održavanja

kontinualna procena ponašanja konstrukcije može značajno da smanji troškove održavanja i popravki delujući pre štetnog događaja/kvara a ne pošto se on desi, skraćujući takođe i vreme za intervenciju

– Monitoring stanja konstrukcija

može produžiti životni vek konstrukcije preko projektovanog i može tačno proceniti stepena oštećenja i smanjiti rizik korišćenja konstrukcije

– Potvrda inovativnih načina projektovanja

vrlo koristan alat za potvrdu primene sofisticiranih građevinskih metoda i korišćenje novih materijala,omogućava potvrdu hipoteza inovativnih načina projektovanja, u cilju poboljšanja projektnog procesa i tehničkih propisa.

Monitoring stanja konstrukcije

Vlasnici infrastrukture:

– Produženje životnog veka infrastrukture
– Smanjenje troškova eksploatacije
– Povećanje bezbednosti

Korisnici infrastrukture:

– Efikasna eksploatacija i održavanje
– Preventivno održavanje
– Rana upozorenja-Niži troškovi

Projektanti i izvođači:

– Provera parametara kroz faze izgradnje
– Manji rizik tokom izgradnje

Osiguravajuća društva:

-Lakša procena rizika

IoT za nadgledanje gradilišta

– Nadzorne kamere, otkrivanje uljeza, nadzor radne snage

– Senzori za temperaturu, vlažnost, buku, vibracije, rizik za zdravlje i sigurnost

– GPS za vozila, alat, mašineriju

– Kontrola nenamenske upotrebe mašina, klimatizacije, kontrola nivoa goriva

– Kamionske mešalice za beton – nadzor rotacije silosa

– Praćenje znakova klizanja tla može pružiti rana upozorenja o potencijalnoj šteti

– Upotreba dronova -najlakši način za praćenje napretka i sprovođenje merenja količina izvedenih radova na gradilištu

Monitoring građevinske opreme i vozila

Prevencija krađe i neadekvatne upotrebe:

– Potrošnja goriva, otvaranje rezervoara za gorivo
– Identifikacija vozača, el. Putni nalog, monitoring radne snage
– Promena rute kretanja vozila, stvaranje zona, virtuelni radar

Monitoring neadekvatne upotrebe vozila:

– Temperatura motora, napon akumulatora…
– Praćenje upotrebe mašina, klimatizacija

Kamionske mešalice za beton:

– Detekcija smera rotacije

Ostala prilagođavanja po zahtevu IoT partnera VMS-a.

VMS IoT Partneri