Predavanje Nikole Matića na Univerzitetu UPC u Barseloni

Nikola Matić, direktor i vlasnik kompanije VMS doo Beograd, je 20. Oktobra 2022. godine na Univrzitetu u Barseloni – Universitat Politecnica de Catalunya (UPC), održao zapaženo preadavanje studentima 3. godine.

Nikola Matić je sa zadovoljstvom prihvatio poziv profesora sa UPC, Nikole Tošića, da održi predavanje o modelima  FIDIC ugovora. Tema ovog predavanja je bio pregled različitih primena FIDIC modela ugovora, kao i analiza kako se može poboljšati efikasnost implementacije infrastrukturnih projekata i primeri iz prakticne primene.

Predstavljena je i primena novih tehnologija i digitalizacija u gradjevinskom sektoru: BIM, Structural Health Monitoring, Internet of Things, Digital Consulting, kao i kako demografske i socijalne promene kao i pojava novih generacija utiču na radno okruženje.

Na ovom linku možete videti slajdove sa predavanja Predavanje Nikole Matića na UPC Barcelona