Pomoć za ubacivanje sadržaja za sajt

Ubacivanje sadržaja je moguće za više različitih sekcja. Tu su:

* Latest News
* Main Services
* Our Team
* Projects

Latest News

Sa desne strane izaberite opciju “Latest News”  za dodavanjem nove vesti pritisnite dugme “Add new” poreg naslova na pocetku strane.

Nakon toga, doda se naslov i sadrzaj vesti, i nakon toga na dugme “Publish” sa desne strane. Nakon sto ste sacuvali vesti na srpskom jeziku, sa desne strane, u delu “Langiages” izaberite drugi jezik na kome zelite da budu vesti dostupne, u ovom slucaju “En” klikom na ikonicu olovke pored zastave Engleske . Posle klika pebacice vas na vesti za EN jezik. Nakon zavsetka sa unosom sadrzaja, opet na dugme “Publish” sa desne strane. I vesti su sacuvena na srpskom i engleskom jeziku.

Main Services

 Projects

Izaberite sa leve strane Projects > Add new
Otvara se nova strana sa mestima za unos sadrzaja.Dodajte naslov i sadrzaj. Prekopirajte iz drugog projekta zbog konstrukcije strane. Izmeni nakon toga slike i tekst.

U donjem delu se dodaje sadrzaj koji se prikazuje na u tabeli za svaki projekat, a to su

i obavezno se doda kategorija sa desne strane. Na isti nacin se unosi sadrzaj za EN jezik kao gore navedeno.

 

Our Team

Izaberite sa leve strane Our Team > Add new

Od sadrzajaje potrebno uaciti naslov, u ovom slucaju je to ime i prezime, dodati sliku na mestu sa leve strane gde pise “Featured image”

i doda se advanced field za poziciju na kojioj radnik radi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *