Vetro park Kladovo

Svi projekti
Period izgradnje Klijent Lokacija Opis Autor
2012-2013 Forestpeak – I, d.o.o Kladovo K.O. Mala Vrbica, Velika Vrbica, Korbovo, Vajuga, Kostol i Ratkovo u SO Kladovo Idejni i Glavni projekat konstrukcije Konsultantske usluge za nabavke
“Vetropark Kladovo” obuhvata sistem od 18 vetrogeneratora, trafostanicu 20/110 kV i prenosni dalekovod 110 kV. Proizvodnja električne energije u “Vetroparku Kladovo” odvija se preko turbina koje koriste snagu vetra, odnosno vetrogeneratora. Vetrogeneratori su zamišljeni kao tipska pojedinačna postrojenja, čija se proizvedena energija sabira u trafostanici koja je u okviru samog vetroparka. Omogućeno priključenje maksimalne ukupne snage od 54 MW. Toranj je čelični stub visine 92m sa prečnikom elise od 116m. Sam stub sastoji se iz četiri segmenta. Najniži je čelična cev prečnika 4500mm sa debljinom zida od 38mm. Usvojenu konstrukciju temelja čine dva centrična kružna niza šipova, ukupno 45 šipova i armirano betonska naglavnica. Šipovi u oba niza su armirano betonski bušeni šipovi fi600mm. Armirano betonska naglavnica je od betona marke MB40.Naglavnica je kružnog oblika, prečnika 16,0m, konusnog oblika. Spoljna visina je 1,60m, i raste ka sredini na 2,4m
O projektu