Fabrika za proizvodnju sirovih gumenih smesa, TIGAR TYRES

Svi projekti
Period izgradnje Klijent Lokacija Opis Autor
I faza Avg. 2014 – Nov 2015. II faza u toku Tigar Tyres Pirot -član Michelin groupe Pirot, Serbia Glavni i izvođački Projekat konstrukcije Tebodin Consultants & Engineers, Serbia
Industrijski objekat nove valjare se sastoji od nekoliko međusobno dilatiranih konstruktivnih celina. Na osnovu namene, rasporeda i težina tehnološke opreme, visine i dr. objekat je podeljen na adminastrativni deo, deo proizvodnje i skladišta, objekat za smeštaj opreme i dnevnih silosa u okviru koga se nalaze platforme za montažu miksera i ekstrudera sa pratećom opremom i nezavisne konstrukcije sa spoljne strane nove valjare za smeštaj spoljnih silosa. Statički sistem konstrukcije je armirano betonska ramovska konstrukcija sa čeličnim krovom i fasadama. U objektu postoji i značajni čelični delovi, konstrukcije za nošenje opreme, silosa, kranske staze itd.
BRGP: 20.000 m2
O projektu