Stambeno poslovni Objekat Krunska 87, Beograd

Svi projekti
Period izgradnje Klijent Lokacija Opis Autor
2010 – 2012 CITY PROPERTIES d.o.o. ul. Omladinskih brigada 86, Beograd, SRBIJA Krunska 87, Vračar Beograd, Srbija Idejni i Glavni projekat konstrukcije Projektantski nadzor Goran Vojvodić, d.i.a
Projektovani poslovni objekat sastoji se od Podruma-Garaže+ Prizemlja, IV sprata. Konstrukcija je armirano betonska livena na licu mesta. Gabaritne dimenzije objekta su 14.5×15.5 m u osnovi. Glavni rasponi su 4.6 i 6.5 m, spratna visina 3.06 m. Unutar objekta je kruto jezgo sa betonskim zidovima, a po obodu spratnih ploča na fasadi su betonski stubovi povezani gredama. Glavni zadaci:
  • Glavni projekat betonske konstrukcije
  • Izrada statičke analize i proračuna.
  • Provera svih potrebnih proračuna, crteža sa planovima oplate i detaljima armature, specifikacija, predmera i predračuna.
  • Projektantski nadzor
O projektu