Magacinsko-Poslovni objekat VP PROPERTIES, Zemun,Srbija

Svi projekti
Period izgradnje Klijent Lokacija Opis Autor
2009-2012 „VP Properties” d.o.o. Beograd Batajnički put bb 11080 Zemun, Srbija Idejni i Glavni projekat arhitekture i konstrukcije
Projektantski nadzor
Arh. Petar V. Đurašković VMS d.o.o. Belgrade
Magacinsko-poslovni objekat ima spratnost P+2 u administrativno-kancelarijskom delu a u delu predviđenom za magacinski prostor projektovan je kao prizemni. (BRGP prizemlja 3.590m2, I i II sprata 2×1.150 m2). Objekat je projektovan kao prefabrikovana prednapregnuta AB dvobrodna hala raspona 2×24.76 m, ukupne dužine 68.50 m. U objektu su ostvareni sledeći sadržaji:Prizemlje– komercijalni, magacinski i tehnički prostor, I sprat– komercijalno-administrativni i magacinski prostor II sprat– magacinski i tehnički prostor Ukupna BRGP objekta iznosi 5.890m2
O projektu