Revitalizacija tvrđave Golubac, Golubac

Svi projekti
Period izgradnje Klijent Lokacija Opis Autor
2012 - u toku JP Direkcija za izgradnju Opštine Golubac Golubac Srbija Glavni projekat konstrukcije i projektanski nadzor Maria Jovin dia.
Golubački Grad ili Golubac je srednjovekovna tvrđava, spomenik kulture od izuzetnog značaja. Nalazi se u Nacionalnom parku Đerdap, na desnoj obali Dunava, 4 km nizvodno od današnjeg naselja. Smeštena je na visokim liticama, na mestu na kom se reka sužava, na samom ulazu u Đerdapsku klisuru. Golubac je građen lepezasto i sastoji se od tri dela: prednjeg, zadnjeg i gornjeg grada (sa citadelom). Čini ga ukupno 10 (9+1) kula i dve velike kolske kapije.
O projektu