Autoput Novi Sad – Beograd

Svi projekti
Period izgradnje Klijent Lokacija Opis Autor
2004-2013 Evropska Investiciona banka i Vlada Srbije Beograd - Novi Sad Srbija

Kontrola projektne dokumentacije

Nadzor radova

Kontrola dinamike izvođenja radova

Upravljanje projektom

Scott Wilson Kirkpatrick & Co. Ltd. England, WSP Sweden
Cilj pružanja usluga VMS-a kao Podkonsultanta na ovom projektu je asistencija Glavnom konsultantu u izvršavanju njegovih ugovorenih obaveza i obezbeđenje osoblja, uključujući odgovarajuće kvalifikovane inženjere i ostale profesionalce koji mogu da ispune bilo koju i/ili sve te dužnosti u skladu sa odgovornostima i/ili ovlašćenjima koje im dodeli Glavni konsultant. Radovi koje nadzire VMS sastoje se od podizanja nivoa puta M-22 (E-75), između Novog sada i Beograda na nivo autoputa, rehabilitacijom, popravkom i sanacijom postojećeg kolovoza i postojećeg mosta u Beškoj, izgradnjom novih kolovoznih traka, pratećih pristupnih saobraćajnica, saobraćajnih petlji, parkinga, naplatnih rampi i pratećih instalacija i izgradnjom novog mosta u Beškoj pored postojećeg, po modelu Design and Built ugovora
O projektu