Krovna konstrukcija kompleksa središnjeg terminala aerodroma Abu Dabi, UAE

Svi projekti
Period izgradnje Klijent Lokacija Opis Autor
April 2014–Jun 2016 DNEC d.o.o. Srbija Abu Dabi, UAE Projekat veza čelične konstrukcije krova Kohn Pedersen Fox Associates, NY, USA
Projekat veza čelične konstrukcije krova središnjeg kompleksa aerodroma u Abu Dabiju UAE
Izrada glavnog projekta veza čelične konstrukcije krova u skladu sa standardom BS5950. Ukupna površina objekta više od 700.000m2
O projektu