Fabrika dečije hrane FDH, Dobanovci, Srbija

Svi projekti
Period izgradnje Klijent Lokacija Opis Autor
2016 – on going FDH d.o.o. Dobanovci SRBIJA Maršala Tita 206 Dobanovci, Srbija IDP I PZI-projekat konstrukcije Upravljanje projektom i stručni nadzor Kosana Grkinić arhitekta
Objekat za proizvodnju dečije hrane (FDH) je spoljnih dimenzija 117.39m x 86.84m, visine 12m i spratnosti P+1. Objekat se sastoji od proizvodnog dela, administrativnog dela i tehničkog bloka sa glavnom konstrukcijom od prednapregnutih AB elemenata. Zbog kompleksnosti objekta projektovana je i sekundarna čelična konstrukcija težine oko 300t. FDH će imati 300 zaposlenih ukupno za sve tri smene: cca 80 zaposlenih u proizvodnji i tehničkom bloku u jednoj smeni (80×3=240), cca.60 ljudi u administrativnom delu i laboratoriji. FDH će proizvoditi sledeće vrste proizvoda: – suve smese za dečiju ishranu; – razne vrste voćnih, mlečno-voćnih pirea, pirea od povrća i pirea od povrća i mesa; – sokove za dečiju ishranu. Upravljanje projektom osim objekta FDH obuhvata i izmeštanje 35kV kabla, rekonstrukciju gasne merno regulacione stanice, izgradnju magistralne kanalizacije za odvod otpadnih voda i izgradnju saobraćajnice za vezu objekta FDH sa državnim putem. BRGP: 13.416m2 Klijent: Nelt Co & FDH, Belgrade, Serbia Vrednost projekta: 14.000.000 €
O projektu