Odštetni zahtevi & Administracija ugovora po FIDIC uslovima ugovaranja

Nudimo implementaciju projekata u skladu sa FIDIC uslovima ugovaranja, zasnovanim na korišćenju najbolje prakse i iskustvu u administraciji ugovora, nabavkama, upravljanju odštetnim zahtevima i rešavanju sporova.

FIDIC uslovi ugovaranja: Administracija ugovora, Upravljanje odštetnim zahtevima i rešavanje sporova

– Sveobuhvatno znanje u upravljanju FIDIC modelima ugovora

– Veliko iskustvo u rešavanju zloupotrebe FIDIC-a u regionu Balkana

– Procedure u medijaciji i arbitraži u skladu sa UNCITRAL ili DAB arbitražnim pravilima

– Procena odštetnog zahteva( sa tehničke i pravne strane)

– Upravljanje odštetnim zahtevima: Savet o bilo kojoj situaciji sa potraživanjem, potencijalnim kašnjenjima i sredstvima za rešavanje

– Nikola Matić, generalni direktor VMS-a je član Upravnog odbora EFCA, osnivač i potpredsednik ACES-a – srpskog nacionalnog udruženja inženjera konsultanata,člana FIDIC asocijacije.

Pogledajte naše ostale usluge i rešenja: