VMS – SHM Prezentacija na Gradjevinskom fakultetu

Naša kompanija je u julu 2017. godine, na Gradjevinskom fakuletu u Beogradu organizovala stručnu prezentaciju na temu:
Structural Health Monitoring – primena senzora za preventivno održavanje i nadzor infrastrukturnih objekata.

Na skupu su govorili, pored domaćina – predstavnika kompanije VMS i Dekana Gradjevinskog fakulteta,  kolega Branko Glišić sa Univerziteta u Prinstonu, kao i predstavnici kompanija Smartec (Švajcarska) i Roctest (Kanada), koje kompanija VMS zastupa na našem tržištu.

Bila je to prilika da se čuju najnoviji svetski trendovi u oblasti monitoringa konstrukcija, ali i da se razmene iskustva u konkretnoj primeni  najmodernijih sistema optičkih senzora, instrumentacije i analitičkog softvera na mostovima, tunelima, visokim zgradama i drugim infrastrukturnim objektima.

U nastavku je spisak prezentacija – obraćanja publici i korisnih linkova:

Structural Health Monitoring za: mostove, tunele i konstrukcije

• Dekan Prof. Dr. Branko Božić, Gradjevindski fakultet – Welcome note
• Nikola Matić, VMS;  Radomir Radičević, Mostprojekt – Welcome & Key Note
• Branko Glisic, Princeton University, Associate Professor of Civil and Environmental Engineering – Uvod u Structural Health Monitoring: osnovne napomene i primeri
• Ivan Cottone, Smartec – Optički senzori – primena i benefiti
• Rene Deblois, Roctest – Geotehnička primena i instrumentacija konstrukcija
• Milena Matic, VMS – Digitalizacija & Internet of Things (IoT) u gradjevinskoj industriji
• Diskusija, Demonstracija senzora