VMS na Kongresu o putevima

Milena Matić, naš direktor za ICT & Marketing, je na Trećem Srpskom kongesu o putevima u Beogradu, održanom 25. jula 2018., predstavila rad “ FIBER OPTIC SENSOR APPLICATIONS FOR STRUCTURAL HEALTH MONITORING”.
Ovaj rad je delo grupe autora :
• Milena Matić, VMS doo Beograd,
• Daniele Inaudi, Smartec SA – Švajcarska,
• Branko Milosavljević, Gradjevinski Fakultet, Univerzitet u Beogradu,
• Radomir Radičević, Mostprojekt doo Beograd
• Nikola Matić, VMS doo Beograd

Na ovom linku možete naći prezentaciju koja ukratko daje najvažnije izneto u ovom radu >file< Ovo je kratak sadržaj rada: Monitoring gradjevinskih i geotehničkih objekata zahteva različite vrste merenja, za koje treba primeniti različite tipove senzorske opreme i sistema. Postoje različiti tipovi senzora koji su pogodni za različite tipove primene. Kod merenja naprezanja i deformacija, kao nekih od najbitnijih indikatora performansi konstrukcije, moguće je imati različite pristupe vezane za tip senzora: tačkasti, long-gauge ili distribuirani. U radu je dato razmatranje kada je bolje koristiti koji tip senzora, kao i realni primeri projekata u kojima su primenjeni.
U radu su predstavljni i benefiti primene Structural Health Monitoring-a na infrastukture objekte koji su davno izgradjeni. Predstavljena je i primena senzora za monitoring 2 mosta i dati su realni rezultati merenja.
Razmotrena je i potreba za kreiranjem Asset Management Strategije u Srbiji, uz odgovarajuće argumenet i benefite.