Početak izgradnje objekta Ušće Kula 2

Nakon dobijanja građevinske dozvole i prijave radova nadležnim organima, 1. juna 2018 započeli su radovi na izgradnji objekta Ušće-Kula2, još jednog značajnog objekta koji je VMS projektovao.
Nova Kula Ušće 2, visoka 104m i ukupne površine oko 28.000m2 biće još jedno reprezentativno obeležje Beograda čineći sa svojom starijom ’’bliznakinjom’’ Kulom Ušće 1 skladnu arhitektonsko-urbanističku celinu.