Budući trendovi u Industriji Inženjera konsultanata

Nikola Matić, vlasnik i direktor kompanije VMS doo Beograd, je takodje i potpredsednik “Future Trends Task Force“ komiteta u okviru EFCA – evropskog udruženja inženjera konsultanata. “Future Trends Task Force“ je izdao brošuru na temu „Budući trendovi u industriji inženjera konsultanata“, koju možete naći sledećem linku http://futuretrendreport.efcanet.org/#p=4

Ukoliko imate komentare, molim Vas prosledite ih na nma@vms.rs